tvm productions

Privacybeleid | TVM Productions

Inleiding Bij TVM Productions hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in het kader van onze dienstverlening.

 

Definities

 • ‘Bedrijf’: TVM Productions, het videoproductiebedrijf dat in dit privacybeleid wordt beschreven.
 • ‘Klant’: een persoon of entiteit die diensten bij TVM Productions afneemt.
 • ‘Persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 

Verzameling van Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via onze website, e-mail of telefoon.
 • Wanneer u onze diensten afneemt en een overeenkomst met ons sluit.
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of andere vormen van marketingcommunicatie.
 

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen omvatten:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens over uw gebruik van onze website
 

Doeleinden van Verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onze diensten en het beheren van de overeenkomst met u.
 • Het verbeteren van onze diensten en klanttevredenheid.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven).
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 

Rechtsgrondslagen voor Verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: om de diensten te leveren die u van ons afneemt.
 • Wettelijke verplichting: om te voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • Gerechtvaardigd belang: voor het verbeteren van onze diensten en marketingdoeleinden.
 • Toestemming: indien vereist, zullen wij uw toestemming vragen voor specifieke verwerkingen.
 

Delen van Persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld met betalingsverwerkers).
 • Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming.
 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

 

Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw toestemming voor verwerking in te trekken (indien de verwerking op toestemming is gebaseerd).
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via:

TVM Productions
Info@tvm-productions.nl
+31 6 164 356 93
Polderweg 15 Purmerend

 

 1. Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is beschikbaar op onze website.